HIOD Sports

Share the experience Läs mer

App, banners, Mässmaterial, Print, Reklam, Säljmaterial, Sociala medier, trycksaker, Webb, Webbshop

Kunden

HIOD Sports tillverkar och marknadsför trådlösa kommunikationsprodukter för sportutövare. Företaget är en avknoppning av Free2move – en global leverantör av trådlös teknologi och trådlösa produkter.

Första produkten för sportmarknaden heter HIOD One, en kommunikationslösning för cyklister som förutom vanliga cykeldatorfunktioner erbjuder enkel tillgång till samtal, musik och en unik möjlighet att säkert kommunicera med sina cykelkompisar.

 

Uppdraget och utmaningen

Dina vänner vann pitchen om att ta fram en global lanseringskampanj för HIOD One. Uppdraget växte sedan till att även omfatta en kommunikationsplattform för HIOD Sports.

 

Lösningen

Vi skapade konceptet Share the experience som på ett enkelt och flexibelt sätt kunde användas för att presentera och väcka intresse för presentera produkten. Eftersom det inte fanns liknande produkter att relatera till dramatiserade vi situationer där HIOD One skulle kunna användas, olika scenario som vände sig till de olika målgruppernas verklighet och behov. Informativt och inspirerande.

Kommunikationsmaterialet gav HIOD Sports ingången som behövdes för att presentera och väcka intresse för produkten. Lanseringen uppmärksammades bland annat av cykeltidningar och bloggar från många länder. Och på outdoorsmässan ISPO i tyskland vann HIOD One priset för årets produkt i tuff konkurrens. Och under 2012 har flera distributörer och återförsäljare i bland annat Sverige, Tyskland och USA börjat sälja HIOD One.