SEKO sjöfolk

Schysta bananer på världshaven Läs mer

banners, event, pr, Print, Sociala medier, trycksaker, Webb

Kunden

SEKO sjöfolk är en avdelning inom SEKO – Facket för Service och Kommunikation. Vanliga yrken inom SEKO sjöfolk är matros, motorman, kocksteward, servitör och ekonomibiträde. I dagsläget har SEKO sjöfolk cirka 7 500 medlemmar.

En viktig och aktuell fråga för SEKO sjöfolk just nu är företagens sociala ansvarstagande (CSR-arbete) till sjöss. Och lika villkor för all världens sjömän.

 

Uppdraget och utmaningen

Idag pratas det mycket om rättvisa villkor vid produktionen av olika varor och allt fler väljer rättvisemärkta produkter. Samtidigt glöms transportledet bort. SEKO sjöfolk vill göra fler uppmärksamma på det mesta vi köper i svenska affärer har skeppats hit och att en majoritet av de världens alla sjömän arbetar under usla arbetsvillkor.

Lösningen

Tillsammans med SEKO sjöfolks kommunikationsstrateg Amanda Mogensen skapade Dina vänner kampanjen Schysta bananer på världshaven. En kampanj där fackets medlemmar träder fram och visar sitt stöd för all världens sjöfolk. Bananen som blivit en symbol för rättvisa och orättvisa produktionsvilkor blev en naturlig budbärare. Kampanjen lyfter fram att schysta villkor ska gälla hela vägen. Och att vi med engagemang från fler företag, politiker och konsumenter kan åstadkomma mer.

Kampanjen uppmärksammade en ickefråga och hjälpte uppdragsgivaren att presentera sitt förslag på lösning i frågan – Fair Freight, en certifiering för schysta transporter. Den öppnade även för vidare diskussioner av CSR-frågor i transportbranschen med både företag och politiker.

Kampanjen syntes bland annat under European Maritime Day och i Almedalen. Förutom politiska kontakter och aktiviteter innehöll kampanjen även en kampanjsajt, eventmaterial samt både digital och traditionell annonsering i bland annat Veckans affärer, Fokus och GP.