StroedeRalton

Dialogoptimering med Kasper Läs mer

DR, Mobilt, QR, sms, Webb


Kunden

Lettershop, idag StroedeRalton, hjälper sina kunder att optimera och automatisera sin direkta marknadskommunikation – i alla distributionskanaler. Kunderna är framför allt reklambyråer och marknadsavdelningar på företag i Sverige och Danmark.

 

Uppdraget och utmaningen

Lettershop var ett väletablerat företag, främst känt som en trygg leverantör för hantering av postal kundkommunikation. Vårt uppdrag var att ta fram en DR-baserad kampanj för den danska marknaden. Kampanjen skulle göra varumärket mer aktuellt och öka kännedomen om företagets moderna integrerade lösningar för till exempel DR och kundklubbar.

 

Lösningen

Vi tog fram en karaktär och inspiration kring dialogoptimering. Kasper, Lettershops nya inspiratör, skickade med glimten i ögat ut personliga brev till utvalda personer på marknadsavdelningar och kommunikationsbyråer. De personliga breven bjöd in till en kampanjsajt och ett inspirationsmöte. På sajten fanns tips kring dialogoptimering och möjlighet att boka möte. Där fanns även små hjälpmedel som kunde hjälpa dig att optimera mötet med Lettershop, till exempel ett autosvar, en stör-ej-skylt och ett voicemejl från Kasper.

Kampanjen väckte nyfikenhet och hjälpte Lettershop att presentera sig som en kunnig, modern och högaktuell aktör. I breven testade vi olika integrerade responskanaler vilket gav Lettershop möjlighet att visa ett modernare tjänsteutbud än de traditionellt varit kända för. Rent konkret ledde kampanjen också till flera bokade möten och intresse från potentiella kunder man länge velat träffa. Kasper hade dock inte möjlighet att själv närvara.